สั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์คลิ๊ก

อาหารเสริมผู้ชาย รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ

4 ธันวาคม 2563, 06:46 น.

ปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นปัญหาสุขภาพของสุภาพบุรุษที่มีมาแต่โบราณจนถึงในยุคปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้มีการคิดค้นยาที่จะมีส่วนช่วยในการบำบัดรักษาอาการด้อยสมรรถภาพของคุณสุภาพบุรุษให้กลับฟื้นฟูมาได้เป็น ชปกติ ในการรักษาทางการแพทย์นั้นจะมีการ ชใช้ยาซิลเดนาฟิล ซึ่งเป็นกลุ่มยาสามัญที่มีส่วนช่วยในการกระตุ้นก่อให้เกิดการแข็งตัวบริเวณของอวัยวะเพศของคุณสุภาพบุรุษจากปัญหาอาการหย่อนสมรรถภาพ ทั้งนี้ในส่วนของตัวยายังมีส่วนช่วยสำคัญในการบำบัดรักษาอาการของโรคหัวใจได้ในบางรูปแบบ ซึ่งเราจะรู้จักตัวยาที่ทำการรักษาโรคในกลุ่มนี้ดีนั่นก็คือ ในการรับประทานยา จะมีปัจจัยซึ่งจะส่งผลกับระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของตัวยาซึ่งโดยปกติแล้วตัวยาจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที จึงจะมีการเห็นผลเกิดขึ้นอย่างชัดเจนในกรณีตัวของผู้ใช้ยาอาจกำลังอยู่ในช่วงการควบคุมอาหาร หรือ มีปัญหาความแข็งแรงของสุขภาพโดยรวม การใช้ยาในประเภทอื่น ๆ ภาวะแทรกซ้อน หรือ ผลกระทบคนอื่น ๆ นั้นก็อาจจะมีผลกับระยะเวลาในการที่ตัวยา จะเริ่มออกฤทธิ์ หรือทำงานได้อย่างเต็มที่

 

การทำงานของ

 

จากการใช้ยา กระบวนการในการทำงาน หรือในการบำบัดรักษาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศหากเราทำการพิจารณาในจากกระบวนการทำงานปกติของร่างกายมนุษย์ ในการเกิดสภาวะการแข็งตัวของอวัยวะเพศโดยปกติแล้ว การที่อวัยวะเพศของเราจะมีการแข็งตัวได้นั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระตุ้นในบริเวณเส้นประสาทของอวัยวะเพศของผู้สุภาพบุรุษ ซึ่งจะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อจากในบริเวณโดยรอบซึ่งจะมีลักษณะเป็นทรงกระบอกอยู่ 2 ส่วน ที่ภายในจะมีลักษณะเป็นรูพรุนโดยรอบอวัยวะเพศของคุณสุภาพบุรุษ ที่เราจะทำความรู้จักกันในชื่อของ Corpus Cavernosa ซึ่งในบริเวณนั้นจะมีการผ่อนคลายและจะมีการเปิดพื้นที่ ปล่อยให้กระแสเลือดไหลเวียนเข้าไปภายในจนก่อให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศ

 

หากในกรณีที่มีการเสื่อมสมรรถนะทางเพศจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากเส้นประสาทบริเวณอวัยวะเพศของคุณสุภาพบุรุษ ไม่สามารถทำการสื่อสารเชื่อมต่อกับสมองของคุณได้ซึ่งนั่นจะส่งผลให้กระแสเลือดไม่สามารถไหลเข้าสู่ Corpus Cavernosa ได้อย่างถูกต้องหรือเต็มที่ ในการใช้ยาในการบำบัดรักษาจึงจะมีส่วนช่วยในการผ่อนคลายพื้นที่ผนังของหลอดเลือด และจะมีส่วนช่วยทำให้กระแสเลือดสามารถไหลเวียนเข้าไปส่งในพื้นที่โดยรอบที่มีรูพรุนซึ่งนั่นจะส่งผลทำให้อวัยวะเพศชายของคุณสุภาพบุรุษสามารถแข็งตัวได้อย่างเป็นปกติ

 

หลังการรับประทาน ใช้เวลานาน หรือไม่ในการออกฤทธิ์

 

ในการรับประทานยา จากการทานตามคำแนะนำของแพทย์ หรือตามคำแนะนำของเภสัชกร โดยปกติแล้วตัวยา จะสามารถเริ่มทำงานได้ตั้งแต่ในช่วงระยะเวลา 30 ถึง 60 นาที หลังจากที่ได้รับประทานยาในชนิดเม็ดเป็นที่เรียบร้อยแต่ในบางครั้งก็อาจพบได้ว่าอาจมีปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่อาจจะส่งผลให้การออกฤทธิ์ของตัวยาจะต้องใช้เวลามากสุดถึง 2 ชั่วโมง และในส่วนสำคัญของการรับประทานยาโดยคุณสมบัติของตัวยานั้น ผลลัพธ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการทานยาได้เพียงอย่างเดียว ในสิ่งสำคัญหลังจากการรับประทานยาตัวของผู้ใช้งานจำเป็นจะต้องทำการกระตุ้นให้เกิด ความรู้สึกที่จะนำมาสู่การแข็งตัวของอวัยวะเพศในรูปแบบของการให้ความรู้สึกผ่อนคลายการไม่มีสภาวะความเครียดก็จะส่งผลให้ตัวยาสามารถทำงานได้ดีมากขึ้น หรือสามารถทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วย

 

ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของ

 

มักจะเป็นคำถามจากผู้ที่มีความสนใจอยากจะทานยา กันเป็นส่วนใหญ่ถึงระยะเวลาของการออกฤทธิ์หลังจากรับประทานยา และเห็นผลเป็นที่เรียบร้อยซึ่งโดยค่าเฉลี่ยจากการรับประทานยาเรามักจะสามารถพบได้ว่าการออกฤทธิ์ของการรับประทานยา นั้นจะมีผลลัพธ์ที่ดีอยู่ในระหว่าง 2-3 ชั่วโมง และหลังจากนั้นผลลัพธ์ หรือการออกฤทธิ์ของตัวยาก็จะเริ่มลดลงสำหรับในบางรายของผู้ใช้ยาจะพบได้ว่าการออกฤทธิ์ของยาสามารถทำงาน หรืออยู่ได้สูงสุดมากถึง 5 ชั่วโมง ซึ่งในบางรายก็อาจจะพบว่ามีระยะเวลาในการออกฤทธิ์ที่มากกว่านั้นในส่วนนี้จะต้องพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปริมาณของตัวยา และระบบการเผาผลาญของร่างกาย เป็นต้น

 

โดยผู้ที่รับประทานยาเข้าไปแล้วนั้นจะพบได้ว่าในบางรายมีความสามารถที่จะเกิดการแข็งตัวได้ หลายครั้ง หากยังพบว่ามีตัวยา อยู่ภายในร่างกาย ในการที่จะให้ตัวยา สามารถสูญสิ้นไปได้โดยง่ายตรงส่วนนี้จำเป็นจะต้องพิจารณา หรือประเมินจากระบบการเผาผลาญของร่างกายของผู้ที่รับประทานว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร และเรามักจะพบ ความคิดที่ผิดผิดอยู่เสมอว่าการรับประทาน ยาเพิ่มขนาด จะมีส่วนช่วยทำให้ผู้ที่รับประทานสามารถมีกิจกรรม หรือมีเพศสัมพันธ์ได้ในระยะเวลาที่นานขึ้นโดยในผลงานการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ยังไม่มีการสรุปผล การใช้ยา ที่ชัดเจนที่จะส่งผลในเรื่องการยืดระยะเวลาในการมีเพศสัมพันธ์ให้กับผู้ประสบปัญหาในส่วนนั้น

 

ทั้งนี้ในสิ่งสำคัญหลังจากการรับประทานยา เป็นที่เรียบร้อย และตัวของผู้รับประทานได้ปฏิบัติกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อย เราจะพบได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่สามารถทำกิจกรรมต่อได้โดยทันที หลังจากการมีเพศสัมพันธ์เสร็จสิ้นไป ซึ่งเราจะพบได้ว่าเป็นไปในลักษณะเดียวกันของความไม่พร้อมของร่างกายของคุณสุภาพบุรุษหลังจากการปฏิบัติกิจกรรม หรือมีการหลั่งออกมาเป็นที่เรียบร้อย โดยรูปแบบ หรือระยะเวลาในช่วงนี้จะมีชื่อเรียกชื่อว่า Refractory Period ซึ่ง รูปแบบระยะเวลาที่จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้อาจใช้เวลาเพียงแค่ไม่กี่นาที หรือในบางครั้งเราอาจจะพบได้ว่าจะต้องรอให้เกิด ความเป็นปกติในระยะเวลาหลายชั่วโมง หรือในบางรายอาจจะต้องใช้เวลาถึงหลายวัน

 

ระบบการเผาผลาญของร่างกายกับตัวยา

 

หลังจากที่ตัวของผู้ที่ประสบปัญหาได้ทำการรับประทานยา ไปเป็นที่เรียบร้อย โดยเฉลี่ยแล้วเรามักจะพบว่ากระบวนการทางร่างกายจะทำการขจัดสิ่งแปลกปลอม หรือตัวยา ออกไปจากร่างกายโดยจะใช้เวลาอยู่ในระหว่าง 2-3 ชั่วโมง ซึ่งตรงนี้ก็จะขึ้นอยู่กันกับระบบการเผาผลาญของตัวผู้ประสบปัญหาโดยบางรายเราอาจจะพบได้ว่า จะต้องใช้ระยะเวลาอยู่ระหว่าง 5-6 ชั่วโมง ที่ร่างกายของคนพวกนั้นจึงจะสามารถจัดการกับตัวยาให้หมดไปจากร่างกายของคนผู้นั้นได้อย่างสมบูรณ์

 

ในค่าเฉลี่ยของการรับประทานยา อาหารเสริมผู้ชาย นั้นโดยปกติแล้วการรับประทานยาที่อยู่ระหว่าง 25 mg ฤทธิ์ของยา หรือตัวยาจะสามารถหมดไปจากร่างกายของเราได้อยู่ในระหว่าง 2-3 ชั่วโมง หากในรายที่มีการรับประทานยา ในปริมาณ 100 mg นั่นก็อาจจำเป็นจะต้องใช้ระยะเวลานานกว่าปกติมากถึง 4 เท่าที่ตัวยา จะถูกขจัดออกจากระบบภายในของร่างกายของคนผู้นั้น

 

ความสามารถของตัวยา ในสิ่งสำคัญที่จะมีส่วนช่วยในการบำบัดรักษาอาการเสื่อมสมรรถนะทางเพศของคุณสุภาพบุรุษ หรือมีความสามารถในการบำบัดรักษาอาการของโรคหัวใจ สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในเรื่องการเสื่อมสมรรถนะทางเพศควรที่จะให้ความสนใจ หรือใส่ใจในการดูแลสุขภาพให้มีความแข็งแรงเป็นอย่างดี หากพบว่าการดูแลสุขภาพของท่านเป็นไปอย่างปกติ หรือแข็งแรงดีแล้วปัญหาเสื่อมสมรรถนะทางเพศยังคงอยู่ก็อาจจะแนะนำให้ทำการ ศึกษาแพทย์เฉพาะทางผู้มีความเชี่ยวชาญจึงจะดีที่สุดซึ่งนั่นจะนำมาซึ่งความปลอดภัยในรูปแบบกระบวนการรักษา หรือความปลอดภัยต่อการรับประทานยาตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของแพทย์ ที่จะดีกว่าการที่ท่านเลือกที่จะรับประทานยา จากการสั่งซื้อ หรือการรับประทานยาจากข้อมูลหรือการศึกษาด้วยตนเอง

ข่าวและบทความ
มีหลายคนที่ต้องประสบกับปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จนกลายเป็นปัญหาในชีวิตคู่ จนทำให้ต้องห...อ่านต่อ
การใช้ยาอาหารเสริมชายในการแก้ปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวนั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ที...อ่านต่อ
ปัจจุบันสภาวะแวดล้อม หรือเหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัว อาจส่งผลกระทบให้กับสภาวะจิตใจและร่าง...อ่านต่อ
เปิดทำการ
สั่งซื้อสินค้า

จันทร์ - อาทิตย์

09.00 - 18.00 น.

อาหารเสริมโอ @copy 2020 Copy right reserve by O-officialthailand.com