สั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์คลิ๊ก

อาหารเสริมชาย ร้านขายยา ไม่ได้จัดจำหน่ายให้ง่าย ๆ

4 ธันวาคม 2563, 04:53 น.

ภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนั้น (ED/ Erectile dysfunction) โดยปกติแล้วตามกระบวนการทางธรรมชาติหลังจากที่ คุณสุภาพบุรุษได้เกิดการกระตุ้นหรือสิ่งเร้า ทางสมองและระบบประสาทจะสั่งการให้อวัยวะเพศของเราสามารถหลั่งสารที่มีชื่อเรียกว่า ไซคลิก-จีเอ็มพี (C-GMP) ที่จะส่งผลทำให้หลอดเลือดแดงภายในอวัยวะเพศของเราเกิดการขยายตัว และกระแสโลหิต หรือกระแสเลือดจะสามารถไหลเวียนเข้าไปหล่อเลี้ยงจนก่อให้เกิดการขยายตัวโดยแข็งตัวได้นั่นเอง และในขณะเดียวกันหลังจากที่หลอดเลือดได้มีการขยายตัว แล้วนั้นก็จะเกิดการกดทับกับในส่วนของหลอดเลือดดำซึ่งอยู่ในบริเวณรอบนอก ที่จะมีส่วนช่วยในการปิดกั้นไม่ให้เลือดลดต่ำลงจนทำให้เกิดการอ่อนตัวของอวัยวะเพศ และไม่สามารถที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้นั้นเอง

 

ในผู้ที่ประสบปัญหาทางเพศหรือโรคอีดี ในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของการที่บุคคลผู้นั้นไม่มีความสามารถในการที่จะแข็งตัวได้เองเป็นปกติ หรือไม่สามารถจะแข็งตัวเพียงพอต่อการ กิจกรรมปฏิบัติกิจกรรมทางเพศในส่วนนี้ได้ ซึ่งในปัจจุบันเราจะพบว่าในผู้ที่ประสบปัญหาในส่วนนี้มักจะไม่กล้าเข้าปรึกษา หรือขอคำปรึกษาจากทางแพทย์เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องมักจะใช้รูปแบบของการซื้อ ร้านขายยา ที่จะมีจัดจำหน่ายแต่เฉพาะในรูปแบบของผลิตภัณฑ์อาหารเสริม หรือในบางครั้งก็จะพบได้กับรูปแบบของยา  ที่มีการจัดจำหน่ายอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายจากการได้รับยาปลอม หรือยาที่หมดอายุได้

 

สาเหตุของการ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

สำหรับในส่วนนี้เราจะพบว่าในรายของผู้ที่ประสบปัญหาในการเสื่อม สมรรถภาพ ทางเพศ และใช้รูปแบบในการรักษาจากการ ซื้อยา ร้านขายยา มานั้นเราจะพบได้ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีข้อบกพร่อง หรือปัญหาอยู่ใน 2 ส่วน ที่จะมี

 

-      ความผิดปกติทางกายภาพ ในส่วนนี้เราจะพิจารณาสาเหตุของการเกิดโรคจากในส่วนของสภาวะร่างกายที่มีผลกระทบต่อระบบประสาท หรือส่วนของระบบหลอดเลือดของอวัยวะเพศของคุณสุภาพบุรุษ หรือในบางครั้งเราก็จะพบว่ามักจะเกิดจากสาเหตุเนื่องมาจากอวัยวะเพศของคุณสุภาพบุรุษเองโดยธรรมชาติ ซึ่งในเรื่องของโรคประจำตัวก็จะส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันกับการเสื่อมสมรรถนะทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นโรคเบาหวาน การมีภาวะความดันโลหิตสูงการประสบปัญหาไขมันในเลือดสูง หรือการทานยาในบางชนิดซึ่งอาจจะส่งผลกระทบได้เช่นเดียวกันภาวะฮอร์โมนเพศของคุณสุภาพบุรุษมีความผิดปกติ หรือบกพร่อง และรายของผู้ที่มีปัญหาในเรื่องของการสูงอายุที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลในเรื่องของการเสื่อมสมรรถนะทางเพศจากในรูปแบบทางกายภาพนั่นเอง

 

-      ความผิดปกติทางสภาวะจิตใจ ในเรื่องของสภาพจิตใจนั้น จะมีผลกระทบโดยตรงต่อการกระตุ้นของสมองของร่างกายเราซึ่งจะเป็นรูปแบบของการสั่งการทางประสาทสัมผัสที่มีความสำคัญ เรามักจะพบปัญหาในส่วนนี้กับในคนหนุ่ม แต่ในส่วนของปัญหาในเรื่องของสภาพจิตใจนั้นเราจะพบได้ว่ามักจะเป็นปัญหาที่มีความเสื่อมเนื่องมาจากลักษณะของความผิดปกติทางร่างกาย หรืออาจจะเป็นเรื่องของสาเหตุร่วมกันที่จะส่งผลทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมสมรรถนะทางเพศนั่นเอง

 

ร้านขายยา ไม่ควรทำอย่างไร

สำหรับแนวทางในเบื้องต้นในกรณีที่ ร้านขายยา ไม่จัดจำหน่ายให้ เราก็จะสามารถหันไปทานในรูปแบบของอาหารเสริมที่เป็นรูปแบบของสมุนไพรสกัดทางธรรมชาติ ที่มีวางจำหน่ายโดยทั่วไปที่ท่านสามารถทำการสอบถามได้จากทางเภสัชกร ได้ให้คำแนะนำในการทานยาในลักษณะนี้ ซึ่งจะเป็นตัวยาที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมและมีราคาไม่แพง ยังจะให้คุณสมบัติที่ดีในการระบาดบำบัดรักษาการ ในส่วนที่ท่านได้ประสบปัญหาเช่นกัน ทั้งนี้ในกรณีที่ท่านไม่ต้องการที่จะทานอาหารเสริมสกัด หรือหากได้รับประทานในกลุ่มของ อาหารเสริมผู้ชาย ในส่วนนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่ประสบผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ก็อาจจะแนะนำให้ทำการปรึกษาทางแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัย หรือแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง โดยเบื้องต้นแล้วหลังจากที่ท่านได้ทำการปรึกษาจากทางแพทย์เฉพาะ ก็จะมีแนวทางในการรักษาที่จะเป็นแนวทางให้ท่านได้ทำความเข้าใจจากเนื้อหาต่อไปนี้

 

-      ในปัจจัยแรกก็คือการเข้ารับการปรึกษา หรือวินิจฉัยโรคในเบื้องต้น และอาจจะพบว่าในผู้ที่ประสบปัญหาส่วนนี้อาจจะเป็นรูปแบบของการเสื่อมสมรรถภาพที่เป็นลักษณะชั่วคราว อาจจะเป็นรูปแบบของการรับประทานอาหาร หรือผลกระทบคนอื่นทางด้านอื่น ๆ อาการเจ็บป่วย หรือผลข้างเคียงจากการทานยารูปแบบการใช้ชีวิตประจำวัน ที่ไม่ถูกต้อง หรือสภาวะจิตใจเช่นในเบื้องต้นถ้าสามารถทำการวินิจฉัย หรือสอบถามข้อมูลได้ครบถ้วนก็อาจจะได้ข้อสรุปในการบำบัดรักษา โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์หรือรูปแบบการทานยา

 

-      การทานยา ก็จะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบการรักษาที่ทุก ๆ ท่านคงจะเข้าใจกันได้ในเบื้องต้น จากการทานยาในกลุ่มของ ซิลเดนาฟิล ซิเตรท ที่มีความสามารถในการช่วยขยายหลอดเลือดของผู้ที่ประสบปัญหา และนำมาสู่การไหลเวียนของระบบกระแสเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงอวัยวะเพศของท่านให้ทำงานได้ดีขึ้นโดยสมบูรณ์  และจะส่งผลต่อการแข็งตัวได้นั่นเอง

 

-      การใช้เครื่องปั้มสูญญากาศ โดยในลักษณะนี้จะเป็นรูปแบบของการใช้กระบอกพลาสติกสวมครอบที่อวัยวะเพศของผู้ที่ประสบปัญหาแล้วทำการปั๊มดูดอากาศออกจนก่อให้เกิดการแข็งตัว และจะนำยางมารัดที่โคนเพื่อให้เกิดการแข็งตัวที่คงที่ ในรูปแบบวิธีการนี้จะไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ และยังไม่มีผลกระทบหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการทานยาแต่ก็ยังจะไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแบบ 100%

 

-      การใช้ยาฉีด ในรูปแบบของการใช้ยาฉีดก็จะเป็นลักษณะของการฉีดสารเหมือนการฉีดอินซูลินให้กับผู้ป่วยในรายที่เป็นเบาหวานเข้าไปที่อวัยวะเพศโดยตรง ซึ่งตัวยาจะมีคุณสมบัติในการออกฤทธิ์ก่อให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศของคุณสุภาพบุรุษได้ในระยะเวลาหนึ่ง จะเป็นรูปแบบของการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงแต่จะมีข้อเสีย และข้อจำกัดในเรื่องของการรักษาที่จะมีราคาค่อนข้างแพง และอาจก่อให้เกิดผลข้างเคียง และสภาวะแทรกซ้อนได้โดยง่าย

 

-      การใช้ยาสอด ในรูปแบบของการใช้ยาสอดก็จะเป็นตัว ยาเพิ่มขนาด ในชนิดเดียวกันกับในชนิดของยาฉีด จะเป็นลักษณะของยาสอดเม็ดขนาดเล็กที่จะทำการสอดเข้าไปในท่อปัสสาวะ หลังจากนั้นจึงมีการนวดคลึงทิ้งไว้ในระยะประมาณ 5-10 นาที ให้ยาเกิดการแตกตัว และออกฤทธิ์ก็จะส่งผลทำให้ตัวยามีการดูดซึม และก่อให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้

 

-      การผ่าตัดหลอดเลือด ในกรณีประสบปัญหาในส่วนของหลอดเลือดสำหรับการผ่าตัดบำบัดรักษาอาการในส่วนของหลอดเลือดแล้วจะพบว่า จะมีการบำบัดรักษาการในส่วนนี้จากผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหลอดเลือดแดง และหลอดเลือดดำ ซึ่งจะมีผลต่อการทำให้เกิดการแข็งตัวของอวัยวะเพศได้ในที่สุด

 

-      การผ่าตัดใส่แกนอวัยวะเพศ สำหรับรูปแบบวิธีการนี้อาจจะถือได้ว่าเป็นแนวทางในการรักษาวิธีสุดท้ายหลังจากที่ใช้รูปแบบ หรือวิธีการรักษาในลักษณะอื่นแล้วไม่ได้ผล ซึ่งจะเป็นรูปแบบของวิธีการรักษาที่มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก และยังจะมีข้อจำกัดในรายของแพทย์ผู้ทำการรักษายังไม่มีแพร่หลายมากนัก

 

เราจะเห็นได้ว่ารูปแบบแนวทางในการรักษา ปัญหาในการหย่อนสมรรถภาพทางเพศนั้นจะมีหลากหลายวิธีการจากหลายลักษณะหากท่านประสบปัญหาในส่วนนี้ก็ไม่ควรที่จะรอช้าควรที่จะทำการปรึกษา หรือรักษาจากทางแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเรื่องที่ดีที่สุด ซึ่งนั่นจะส่งผลลัพธ์ที่ดีมากกว่าในการที่ท่านจะหายา ร้านขายยา มาทานด้วยตนเอง ซึ่งนั่นอาจส่งผลลัพธ์ที่ดีขึ้นกับตัวท่านได้อย่างไม่แน่นอน หรือไม่ถาวรเท่ากับรูปแบบการรักษาหรือการวินิจฉัยทางการแพทย์

ข่าวและบทความ
มีหลายคนที่ต้องประสบกับปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จนกลายเป็นปัญหาในชีวิตคู่ จนทำให้ต้องห...อ่านต่อ
การใช้ยาอาหารเสริมชายในการแก้ปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวนั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ที...อ่านต่อ
ปัจจุบันสภาวะแวดล้อม หรือเหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัว อาจส่งผลกระทบให้กับสภาวะจิตใจและร่าง...อ่านต่อ
เปิดทำการ
สั่งซื้อสินค้า

จันทร์ - อาทิตย์

09.00 - 18.00 น.

อาหารเสริมโอ @copy 2020 Copy right reserve by O-officialthailand.com