สั่งซื้อสินค้าผ่านทางไลน์คลิ๊ก

ผลข้างเคียง ที่ต้องพึงระวัง

4 ธันวาคม 2563, 05:00 น.

ในรูปแบบของตัวยาที่สามารถบำบัดรักษาอาการป่วยของโรคต่าง ๆ นั้นต่างก็มีผลลัพธ์ที่ดีในตัวของมันเอง แต่ทั้งนี้ในรูปแบบของตัวยาซึ่งมีผลดี ก็ย่อมมีผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับร่างกายของผู้คนต่าง ๆ ได้เช่นกัน ซึ่งนั่นก็เป็นเช่นเดียวกันกับ ผลข้างเคียง ก็จะสามารถเกิดขึ้นได้อยู่เสมออีกด้วย

 

ยาสามัญที่มีชื่อทางการแพทย์ว่า ซิลเดนาฟิล ( Sildenafil ) ซึ่งจะเป็นตัว ยาเพิ่มขนาด ที่มีสรรพคุณในการกระตุ้นให้กระบวนการทางร่างกายของตัวเราสามารถสร้างสารไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP)เกิดขึ้นที่บริเวณผนังของหลอดเลือดที่อยู่ในบริเวณอวัยวะเพศของคุณสุภาพบุรุษ ให้เกิดการขยายตัว และมีการคงสภาพการขยายตัวอยู่ในระดับนั้นได้ยาวนานมากขึ้นกว่าปกติ ซึ่งนั่นก็จะเพียงพอในการที่ผู้ที่ประสบปัญหาจะสามารถมีกิจกรรมหรือมีเพศสัมพันธ์ได้ยาวนานเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ในรูปแบบของการขยายตัวของหลอดเลือดก็ไม่ได้เจาะจงแต่เพียงแค่บริเวณอวัยวะของผู้ชายเพียงเท่านั้น แต่ในส่วนของตัวยายังจะส่งผลให้เกิดขึ้นกับหลอดเลือดในทั่วบริเวณของร่างกาย ซึ่งนั่นก็จะส่งผลข้างเคียงต่างกับอวัยวะภายในร่างกายซึ่งเราจะมีคำอธิบาย หรือข้อควรระวังที่จะแนะนำให้ท่านได้ศึกษาก่อนการรับประทานยา

 

ผลข้างเคียง ที่มีให้พบเห็นอยู่อย่างเป็นประจำ

ปัญหาสุขภาพ และอาการเจ็บป่วยที่คุณผู้ชายมักจะให้ความสนใจ หรือเป็นกังวลมากเป็นพิเศษนั่นก็คือการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หรือ โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction) ที่จะเป็นปัญหาอันเกิดจากการหย่อน สมรรถภาพ ที่ส่งผลทำให้อวัยวะเพศของคุณผู้ชายไม่สามารถจะแข็งตัวได้เอง หรือไม่สามารถแข็งตัวได้นานเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติกิจกรรม หรือมีเพศสัมพันธ์ให้ได้ประสบผลสำเร็จหรือเกิดความต่อเนื่อง

 

โดยรูปแบบของปัญหาในส่วนนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคุณผู้ชายในทุกช่วงวัยแต่เรามักจะพบเห็นกันได้อยู่อย่างเป็นประจำจาก ในรายของคุณสุภาพบุรุษซึ่งมีช่วงอายุที่สูงขึ้นตามลำดับ ด้วยเหตุเป็นเช่นนั้นจึงมักมีการรักษาในรูปแบบของการรับประทานยา หรือรูปแบบของยาที่ออกฤทธิ์ หรือให้ผลซึ่งมีลักษณะคล้ายกันในขณะที่การเกิดขึ้นของ ผลข้างเคียง นั้นมักจะมีให้เห็นอยู่อย่างเป็นประจำในหลาย ๆ อาการซึ่งรูปแบบอาการในส่วนนี้ก็จะมีความแตกต่าง หรือจะมีผลที่แตกต่างกันไปตามแต่สภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ซึ่งในส่วนต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลที่อธิบายให้ทราบถึงอาการผลข้างเคียงที่อาจจะเกิดขึ้นกับในรายที่มีการทานยา ซึ่งจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

- มีอาการปวดศีรษะจากลักษณะของอาการในส่วนนี้จะเกิดจากที่ของตัวยา ผลข้างเคียง นั้นจะส่งผลทำให้เส้นเลือดฝอยที่อยู่ภายในสมองเราเกิดการขยายตัว และทำให้เกิดการแทนที่หรือเบียดกันกับเนื้อสมองของเรา ทั้งนี้จากข้อจำกัดของพื้นที่ภายในกะโหลกศีรษะที่น้อยทำให้การขยายตัวของเส้นเลือดฝอยในสมองทำได้ไม่สะดวก หรือที่เราเรียกได้ว่ามีพื้นที่ในการขยายตัวที่จำกัด ก็จะเกิดอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงทั้งยังจะประสบปัญหาการเวียนหัวมีอาการมึนงงซึ่งท่านอาจจะไม่เคยพบประสบกับอาการในส่วนนี้มาก่อน ในบางรายที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยซึ่งรูปแบบของอาการในส่วนนี้ก็จะคล้าย ๆ กันกับผู้ป่วยที่มีอาการ หรือประสบอุบัติเหตุทางสมองจากผลข้างเคียงในส่วนนี้ในบางครั้ง ในระหว่างที่ตัวของท่านกำลังมีกิจกรรม และประสบกับปัญหาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงก็อาจจำเป็นจะต้องยุติรูปแบบกิจกรรมในส่วนนั้นด้วยก่อน ทั้งนี้นอกเหนือจากอาการปวดศีรษะในส่วนนี้ในรูปแบบชั่วคราวในบางรายอาจจะประสบปัญหาจากอาการปวดศีรษะหรือปวดหัวเรื้อรังข้ามวันได้อีกด้วย

 

- มีอาการการเต้นของหัวใจผิดจังหวะหรือเรามักจะพบเห็น และมีความเข้าใจว่านั่นก็คืออาการใจสั่นหลังจากที่ได้ทำการรับประทานไปเป็นที่เรียบร้อย หลอดเลือดภายในร่างกายและหลอดเลือดในบริเวณหัวใจจะมีการขยายตัวอยู่อย่างเป็นปกติ ในกรณีของผู้ที่ประสบปัญหาโรคหัวใจ และมีการรับประทานยารักษาอาการของโรคหัวใจแล้วจะเป็นรูปแบบของตัวยาในกลุ่มไนเตรท เช่นในตัวยา ไนซอดิล ยาอมใต้ลิ้น ไนโตรกลีเซอรีน หรือยาที่มีชื่อว่ายาไนโตรเดิร์ม โดยรูปแบบของยารักษาอาการของโรคหัวใจเหล่านี้ จะมีส่วนสำคัญในการเข้าไปเสริมฤทธิ์ของตัวยา ก็จะคล้ายกันกับรูปแบบของการทานยาเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ซึ่งนั่นอาจก่อให้เกิด ผลข้างเคียง และอันตรายเป็นอย่างมากของผู้ที่ใช้ยาในลักษณะนั้นที่อาจจะประสบปัญหาหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันทันที

 

- มีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศที่เกิดจากการรับประทานยา แล้วยังไม่เกิดการคลายตัว หรือเกิดการแข็งตัวค้างโดยในรูปแบบของการเกิดอาการในลักษณะนี้จะเกิดจากสารไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP)ที่ร่างกายของมนุษย์เรานั้นได้มีการ สร้างขึ้นมาจากการถูกกระตุ้นด้วย ฤทธิ์ยาของ ผลข้างเคียง ซึ่งจะมีผลทำให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัว และจำเป็นต้องมีการเข้าไปทำลายไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP)ให้ หายไป หากไม่เป็นเช่นนั้นรูปแบบของการแข็งตัวของอวัยวะเพศก็จะไม่ยอมหดตัว หรืออ่อนลง โดยการที่จะทำลายสารไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP) ได้นั้นร่างกาย จะต้องมีการผลิตเอนไซม์ที่ชื่อฟอสโฟไดเอสเตอเรส 5 แต่ก็เกิดปัญหาของการขัดขวางของตัวยา ซึ่งจะไปป้องกันการหลั่งของเอนไซม์ในตัวนี้ จึงส่งผลทำให้สารไซคลิกจีเอ็มพี (C-GMP) ถูกทำลายได้น้อยจนเกินไป จึงส่งผลทำให้อวัยวะเพศของผู้ชายจึงไม่ยอมอ่อนตัว หรืออ่อนตัวน้อยลงจึงก่อให้เกิดความเจ็บปวดเป็นอย่างมาก

 

- อาจส่งผลทำให้เกิดการตาบอดถาวรได้ สำหรับในกรณีศึกษา หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในส่วนนี้จะเกิดขึ้นจากทางสหรัฐอเมริกา ที่ได้พบว่าส่วนหนึ่งของผู้รับประทานยาในตระกูล ได้ประสบปัญหาอาการตาบอดสนิทจากการสำรวจรายชื่อของผู้ที่ทานยาก็ปรากฏให้เห็นว่าจะมีรายชื่อของตัวยาที่ควรพึงระวัง ในการรับประทานได้ก็คือ ไซอาลิส และเลวิต้า ซึ่งทาง FDA ของทางสหรัฐอเมริกาได้มีการประสานกับทางบริษัทผู้ผลิตยา หรืออาหารเสริมในลักษณะนี้ ให้มีการระบุคำเตือนก่อนการรับประทานว่าในการรับประทานยาตัวนี้อาจส่งผลกระทบต่อปัญหาของสายตาในทุก ๆ ประดับจนถึงขั้นรุนแรงก็คือตาบอด ซึ่งในรูปแบบของผู้ป่วย หรือผู้ที่ประสบปัญหาทางยา ในประเทศไทยนั้น ในปัจจุบันยังพบได้แค่เพียงว่าจะประสบปัญหาแค่อาการพล่ามัวเพียงเท่านั้น เพราะส่วนใหญ่แล้วจะรับประทาน ยาตามคำแนะนำ หรือตามคำสั่งของแพทย์นั่นเอง

 

- นอกจากนี้เราก็จะพบว่า ผลข้างเคียง ในการทานยานั้นก็จะมีอาการโดยทั่วไปทั้งจากอาการปัสสาวะติดขัด มีอาการหน้ามืด มีอาการคลื่นไส้อาเจียน ดวงตาพร่ามัว มองเห็นสี หรือสภาพแวดล้อมเป็นสีฟ้า/สีเขียว ซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นรูปแบบของอาการโดยทั่วไปจากการทานยาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้พึงระวังรูปแบบของตัวยาที่อาจจะเป็นตัวยาปลอมซึ่งอาจจะมีการผสมรูปแบบของสารเคมีในชนิดอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลที่เป็นอันตรายต่อตัวท่านได้ด้วยเช่นกัน

 

ผลข้างเคียง สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลากับใน ทุก ๆ คนที่มีการรับประทาน อาหารเสริมผู้ชาย หรือกลุ่มยาในตระกูลเดียวกัน ทั้งนี้อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่อยากจะประสบปัญหาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจนต้องพึ่งพาการทานยา  เพื่อบำบัดรักษาอาการเหล่านี้ ก็ควรตระหนักถึงการดูแลสุขภาพทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอ หรือการหลีกเลี่ยงสิ่งไม่ดี ที่อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของท่านซึ่งจะนำมาสู่ผลของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศที่ตัวของท่านจะเป็นกังวลได้นั่นเอง

ข่าวและบทความ
มีหลายคนที่ต้องประสบกับปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จนกลายเป็นปัญหาในชีวิตคู่ จนทำให้ต้องห...อ่านต่อ
การใช้ยาอาหารเสริมชายในการแก้ปัญหาน้องชายไม่แข็งตัวนั้น ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มผู้ที...อ่านต่อ
ปัจจุบันสภาวะแวดล้อม หรือเหตุปัจจัยต่างๆที่อยู่รอบตัว อาจส่งผลกระทบให้กับสภาวะจิตใจและร่าง...อ่านต่อ
เปิดทำการ
สั่งซื้อสินค้า

จันทร์ - อาทิตย์

09.00 - 18.00 น.

อาหารเสริมโอ @copy 2020 Copy right reserve by O-officialthailand.com